เกี่ยวกับเรา

www.AIRMANY.com  เริ่มต้นดำเนินการในปี 2522 จากการรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในองค์กรรัฐและเอกชนเป็นหลัก   เนื่องจากในสมัยนั้นเครื่องปรับอากาศยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายในที่พักอาศัยอย่างในปัจจุบัน เพราะเป็นสินค้าที่มีราคาแพง  หลังจากนั้นประมาณปี 2530 เป็นช่วงที่ทางบริษัทเริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยมากขึ้น จากการที่ราคาเครื่องปรับอากาศ เริ่มถูกลงและตัวเครื่องปรับอากาศเองเริ่มจะมีความสวยงามมากขึ้น ทำให้เหมาะกับการนำไปติดตั้งตามบ้าน และตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ทางบริษัทเรามีการขยายงานออกไปอย่างมาก เพื่อตอบสนองการนำเครื่องปรับอากาศไปใช้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในร้านอาหาร  สวนอาหาร อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน นอกจากนั้นเรายังส่งเครื่องปรับอากาศไปจำหน่ายยังร้านค้าพันธมิตรทั้งในกรุงเทพฯและอีกหลายๆจังหวัดของประเทศไทย  ปัจจุบันทางบริษัทได้เห็นความสำคัญของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้เกิด www.AIRMANY.com  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการรับข้อมูลข่าวสารด้านเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกับทางบริษัทได้ดียิ่งขึ้น โดยทางบริษัทจะขอพัฒนาต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการเครื่องปรับอากาศของลูกค้าที่มีมากขึ้น และเพื่อให้เหมาะกับการดำเนินชีวิตของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

Visitors: 2,160,993