เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA ระบบ VRF

รหัสสินค้า : TO64020

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องปรับอากาศ TOSHIBA ระบบ VRF

VRF ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่คอนเดนซิ่งหนึ่งชุด สามารถเชื่อมต่อชุดภายในหรือแฟนคอยล์

ได้หลายเครื่อง สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำยา ตามสภาวะอากาศ จึงช่วยให้ประหยัดพลังงาานมากยิ่งขึ้น

พร้อมระบบควบคุมส่วนกลางอัจฉริยะ ที่ช่วยควบคุมและตรวจสอบการทำงาน ซึ่งถูกติดตั้งไปทั่วอาคารให้

ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศได้ตามต้องการ รวมถึงการกำหนดอุณหภูมิแต่

ล่ะห้อง ตั้งค่าการทำงานล่วงหน้ารายสัปดาห์ และยังสามารถรายงานข้อมูลการใช้พลังงานได้อย่างแม่นยำ

 

คุณสมบัติเครื่อง

  *ระบบ VRF เป็นระบบที่ 1 คอยล์ร้อน สามารถใช้ร่วมกับคอยล์เย็นได้หลายตัว

  *รองรับระบบปรับอากาศขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ โดยใช้ร่วมกับคอยล์เย็นได้ตั้งแต่ 3-60 ชุด

  *ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งตำแหน่งคอยล์ร้อน เนื่องจาก 1 คอยล์ร้อนใช้กับคอยล์เย็นได้

หลายชุด

  *ประหยัดพลังงานสูง เป็นระบบ INVERTER โดยคอยล์ร้อนออกแบบให้คำนวนการทำงาน

โดยขึ้นอยู่กับจำนวนคอยล์เย็นที่เปิดใช้งาน เพื่อให้ได้การประหยัดไฟสูงสุด

   *ระบบมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากภายในคอยล์ร้อน ประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์หลายลูก

ในกรณีที่คอมตัวใดตัวหนึ่งเสีย สามารถถอดซ่อมเฉพาะตัวที่เสียได้ โดยตัวที่ไม่เสียสามารถทำงาน

ต่อไปได้ รวมถึงกรณีที่คอยล์เย็นตัวใดตัวหนึ่งเสีย ตัวอื่นๆ ก็สามารถทำงานได้อย่างปกติ

   *ระบบไฟ 220V / 380 V


ขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องปรับระบบ VRV

  1. ให้แบบแปลน จำนวนห้อง ขนาด ห้องที่ต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  2. ส่งช่างเข้าสำรวจสถานที่ติดตั้งจริง เพื่อประเมินราคาในการติดตั้งระบบ VRV 

และแนะนำการเลือกคอยล์เย็นให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ล่ะห้องที่ติดตั้ง

โดยสามารถเลือกคอยล์เย็นได้หลายชนิด เช่น แบบแอร์ผนัง แอร์แขวน

แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง แอร์เปลือยซ่อนฝ้า (โดยขั้นตอนนี้จะมีค่าประเมินและออกแบบ

ระบบ VRF จำนวน 2000 บาท)

3.มัดจำเงินบางส่วน เพื่อสั่งสินค้าจากโรงงาน

4.ช่างติดตั้งเข้าเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งที่ไซร์งาน

5.เมื่อสินค้าพร้อมจัดส่ง ทางเราจะเรียกเก็บค่าเครื่องก่อนจัดส่งไปยังไซร์งาน

6.ช่างติดตั้งดำเนินการติดตั้งที่ไซร์งาน โดยค่าติดตั้งจะจัดเก็บเป็นงวดๆ

ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง

7.ทดสอบระบบ VRF โดยช่างติดตั้งร่วมกับช่างไดกิ้น เข้าตรวจสอบระบบหลัง

ติดตั้งเสร็จ ก่อนการใช้งานจริง (ก่อนการปิดฝ้าเพดาน)

Visitors: 2,164,460