แอร์คอยล์น้ำเย็น CARRIER ชนิดต่อท่อลมขนาดใหญ่


รหัสสินค้า : CA64031

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

แอร์คอยล์น้ำเย็น CARRIER ชนิดต่อท่อลมขนาดใหญ่ ปี 2564


คุณสมบัติเครื่อง

*มีขนาดตั้งแต่ 128200-518000 BTU

*ใช้กับระบบน้ำเย็น

*แบบตั้งพื้นสำหรับต่อท่อลมส่งลมได้ระยะไกล

*ติดตั้งง่าย ประหยัดพลังงาน

*รับประกันอะไหล่ 1 ปี

Visitors: 2,164,461