• แอร์ผนัง CARRIER รุ่น 42TSAB COPPER8 ขนาด 9000-24000 BTU เบอร์ 5
  0.00 ฿
 • แอร์ผนัง CARRIER รุ่น 42TVEA INVERTER COPPER11 ขนาด 9200-25200 BTU เบอร์ 5
  0.00 ฿
 • ใหม่ล่าสุด
  แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทาง CARRIER รุ่น 40BGV INVERTER ขนาด 13300-40200 BTU
  0.00 ฿
 • แอร์ผนัง CARRIER รุ่น 42TVDA INVERTER COPPER10 ขนาด 9200-25200 BTU เบอร์ 5
  0.00 ฿
 • แอร์ผนัง CARRIER รุ่น 42TSAA COPPER7 ขนาด 9200-25250 BTU เบอร์ 5
  0.00 ฿
 • แอร์คอยน้ำเย็น CARRIER รุ่น ฝังฝ้าหนึ่งทิศทาง
  0.00 ฿
 • แอร์ผนัง CARRIER รุ่น 42TVCA COLOR SMART INVERTER ขนาด 9200-18000 BTU
  0.00 ฿
 • แอร์ผนัง CARRIER รุ่น 42TVAB X INVERTER PLUS ขนาด 9,200-36,000 BTU
  0.00 ฿
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น CARRIER ชนิดต่อท่อลมขนาดใหญ่
  0.00 ฿
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น CARRIER ชนิดต่อท่อลม
  0.00 ฿
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น CARRIER ชนิดตู้ตั้งพื้น
  0.00 ฿
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น CARRIER ชนิดเปลือยซ่อนฝ้า
  0.00 ฿
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น CARRIER ชนิดฝังฝ้าสี่ทิศทาง
  0.00 ฿
 • แอร์คอยล์น้ำเย็น CARRIER ชนิดตั้งแขวน
  0.00 ฿
 • แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่ CARRIER แบบ Package Water Cooled รุ่น 50BY ขนาด 89400-910300 BTU
  0.00 ฿
 • แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่ CARRIER แบบแยกส่วน รุ่น 40RBX ขนาด 120000-648000 BTU
  0.00 ฿
 • แอร์ต่อท่อลม CARRIER รุ่น 40LAU ขนาด 48000-200000 BTU
  0.00 ฿
 • แอร์เปลือยซ่อนฝ้า CARRIER รุ่น CLY ขนาด 12283-60000 BTU
  0.00 ฿
 • แอร์เปลือยซ่อนฝ้า CARRIER รุ่น CLJ เบอร์ 5 ขนาด 13307-40262 BTU
  0.00 ฿
 • แอร์เปลือยซ่อนฝ้า CARRIER รุ่น TSF-BP ขนาด 13000-60000 BTU
  0.00 ฿
 • แอร์เปลือยซ่อนฝ้า CARRIER รุ่น TGV-BP INVERTER ขนาด 13300-60700 BTU
  0.00 ฿
 • แอร์ตู้ตั้งพื้น CARRIER รุ่น 40QBY ขนาดตั้งแต่ 18084-60000 BTU
  0.00 ฿
 • แอร์ตู้ตั้งพื้น CARRIER รุ่น 40QBJ, 40QBY มีขนาดตั้งแต่ 19107-60050 BTU เบอร์ 5
  0.00 ฿
 • แอร์ฝังฝ้าหนึ่งทิศทาง CARRIER รุ่น 40VQJ ขนาด 13307-40262 BTU
  0.00 ฿

Visitors: 2,160,994